Gedragsregels op de weg

ATV Ruiten Drie hecht grootte waarde aan het veilig beoefenen van de toerfietssport.
Door tempo wisselingen, slingerende bewegingen, plotselinge richtingveranderingen of onverwachte obstakels brengt fietsen in een groep extra risico's met zich mee.
Om deze risico's zo klein mogelijk te maken hanteert ATV Ruiten Drie een aantal regels.

Helmplicht

Het is verplicht om tijdens alle activiteiten op de fiets, zoals trainingen, clinics en clubtoertochten een helm te dragen. Zonder helm is deelname niet toegestaan.Signalen

Om eenvoudig en eenduidig binnen het peloton te kunnen communiceren zijn er een aantal eenvoudige signalen bedacht. De signalen moeten in het peloton worden doorgegeven!

Signaal Betekenis
Stoppen De wegcaptain geeft een stopteken met de arm (arm omhoog en stil) en roept: ‘STOP’!
Linksaf De wegcaptain geeft de richting aan met de arm (arm naar links uitsteken) en roept: ‘LINKS’! - Fluitje: 1 keer blazen.
Rechtsaf De wegcaptain geeft de richting aan met de arm (arm naar rechts uitsteken) en roept: ‘RECHTS’! - Fluitje: 2 keer blazen.
Auto of obstakel links van de weg De wegcaptain geeft met de linkerarm aan dat je ruimte moet maken (arm naar achteren en teken met hand naar rechts) en roept: ‘TEGEN’!
Auto of obstakel rechts van de weg De wegcaptain geeft met de rechterarm aan dat je ruimte moet maken (arm naar achteren en teken met hand naar links) en roept: ‘VOOR’!
Obstakels op de weg (gaten, paaltjes, takken, etc) De wegcaptain geeft met linker- of rechterarm aan (arm naar beneden en met hand zwaaiende beweging heen en weer) dat je ruimte moet maken en roept: ‘PAS OP’!
Auto komt van achteren De achterste rijders roepen: ‘AUTO ACHTER’!
Pech of lek Bij pech of lek roep je: ‘LEK’! Doorrijden naar een veilige plek b.v. een inrit of berm.

NTFU Gedragscode Racefiets

  • Houd je aan de verkeersregels
  • Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
  • Gebruik een fietsbel
  • Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
  • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
  • Rijd altijd op het aangegeven fietspad
  • Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid
  • Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars
  • Gooi afval in een afvalbak
NTFU Gedagscode