Lidmaatschap opzeggen

Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient u uw opzegging voor 1 december van het lopende jaar door te geven. Wij horen graag wat de reden van uw opzegging is. Met deze informatie kunnen wij in de toekomst de vereniging mogelijk beter afstemmen op de wensen van onze bestaande leden en potentieel nieuwe leden.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door onderstaand formulier in te vullen.