Lid worden

Wil je lid worden van onze vereniging, dan kun je je aanmelden door het inschrijfformulier en de incassomachtiging in te vullen. Zodra de door jou ondertekende incassomachtiging is ontvangen door de ledenadministratie, wordt je inschrijfformulier in behandeling genomen.

Korting bij gezinslidmaatschap

Een volwassen persoon die lid wordt van de vereniging wordt automatisch hoofdlid. Indien er binnen het gezin al een hoofdlid is en u schrijf een nieuw persoon in, die op hetzelfde adres woont als het hoofdlid, dan kunt u deze persoon inschrijven als gezinslid. De voorwaarde is dat de contributie van dezelfde bankrekening mag worden afgeschreven en dat u op hetzelfde adres ingeschreven staat.

Contributie 2016

De contributie voor dit jaar wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Soort lidmaatschap Contributie Periode Incassodatum
Hoofdlid € 55,00 Jaarlijks Automatisch op 1 februari
Gezinslid € 33,00 Jaarlijks Automatisch op 1 februari
Jeugdlid € 33,00 Jaarlijks Automatisch op 1 februari
Donateur € 33,00 Jaarlijks Automatisch op 1 februari
Inschrijfgeld € 5,00 Eenmalig Bij inschrijving

Automatische Incasso

De contributie wordt eenmaal per jaar geïncasseerd door middel van een automatische incasso.
Vanwege de Europese SEPA (Single Euro Payments Area) wetgeving is een ondertekende papieren incassomachtiging verplicht.
U kunt de incassomachtiging hier downloaden.

De machtigingskaart dient ingevuld en ondertekend binnen 14 dagen naar de ledenadministratie te worden gestuurd. (Voor gezinsleden hoeft geen incassomachtiging ingevuld te worden, omdat het hoofdlid de contributie betaald).

De machtigingskaart mag zowel schriftelijk als digitaal naar de ledenadministratie gestuurd worden.

Daarnaast is het mogelijk de incassomachtiging tijdens de infoavonden in te leveren of daar ter plekke een incassomachtiging in te vullen en te ondertekenen, zie de kalender voor de datums van de infoavonden.

Ledenadministratie

De door u ingevulde gegevens worden door de ledenadministratie van de vereniging opgeslagen. ATV Ruiten Drie verklaart deze gegevens, niet zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, ter beschikking van derden te stellen. Voor vragen of informatie met betrekking tot het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Voor schriftelijk contact:
ATV Ruiten Drie
T.a.v. Ledenadministratie
Zwanenbelt 83
7607JW Almelo

Opzeggen lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar doorgegeven te worden.
U kunt uw lidmaatschap opzeggen door gebruik te maken van het opzegformulier op de website.

Wilt u of kun u geen gebruik maken van de website dan dient u uw opzegging van het lidmaatschap schriftelijk of per email aan de ledenadministratie door te geven.

Wijzigen persoonlijke en adresgegevens

Adreswijzigingen kunnen eenvoudig via het wijzigingsformulier op deze website doorgegeven worden aan de ledenadministratie.

Wilt u of kun u geen gebruik maken van dit formulier dan dient u wijzigingen tijdig schriftelijk of per email aan de ledenadministratie door te geven.

Bankrekeninggegevens ATV Ruiten Drie

IBAN: NL20RABO0381315231

Voordelen lidmaatschap:

  • Lidmaatschap van de Nederlands Toer Fiets Unie (NTFU).
  • U ontvangt een NTFU-ledenpas waarmee u korting krijgt op het inschrijfgeld bij toertochten van bij de NTFU aangesloten verenigingen.
  • U bent verzekerd tegen materiële schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen ten gevolge van een ongeval
    (de verzekering gaat pas in als de Tourfietskaart in uw bezit is).
  • U ontvangt jaarlijks de NTFU Kalender gratis.
  • U ontvangt 6 keer per jaar het informatieve NTFU Fietssportmagazine gratis.